c. Solving Trigonometric Equations

E7-50 Trig Equations: Solve cosec(x) = 5 between 0 and 2π

E7-51 Trig Equations: Solve sec(x) = 7 between 0 and 2π

E7-52 Trig Equations: Solve cot(x) = 1/6 between 0 and 2π

E7-53 Trig Equations: Solve sec^2(x) = 4 + 2tan(x) between 0 and 2π

E7-54 Trig Equations: Solve cosec^2(x) = 3cot(x) + 5 between 0 and 2π

E7-55 Trig Equations: Solve sec(x) = tan(x) between 0 and 2π

E7-56 Trig Equations: Solve sin(x) = cot(x) between 0 and 2π