b. Standard Maclaurin Series

Maclaurin Series for the Standard Functions

D6-01 Maclaurin Series: (1+x)^n

D6-02 Maclaurin Series: e^x

D6-03 Maclaurin Series: ln(1+x)

D6-04 Maclaurin Series: sin(x)

D6-05 Maclaurin Series: cos(x)

D6-06 Maclaurin Series: Using the Expansions Example 1 

D6-07 Maclaurin Series: Using the Expansions Example 2 

D6-08 Maclaurin Series: Using the Expansions Example 3 

D6-09 Maclaurin Series: Exam-Style Question